Wznowione przyjęcia na Oddział Położniczy!

Szanowni Państwo, 13 października 2020 r. wznowiliśmy przyjęcia na Oddział Położniczy Szpitala Puckiego. Wyprzedzając pytania przyszłych mam, informujemy,  iż dajemy możliwość towarzyszenia przy porodzie osobie bliskiej.  

Mając na uwadze zdrowie Kobiet Rodzących oraz personelu medycznego, aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca zakażenia SARS-CoV-2 wymusiła wdrożenie następujących zaleceń:

1. Osoba wskazana przez Rodzącą jako towarzysząca Jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego podlega wstępnej ocenie stanu zdrowia
poprzez:
– wywiad epidemiologiczny
– pomiar temperatury ciała
– wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej Rodzącej.
2. W obszarze Izby Przyjęć osoba towarzysząca Rodzącej, zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz maseczkę (wskazane własne środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczka), w której należy pozostać przez cały okres pobytu w Pokoju Narodzin.
3. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie może zostać wpuszczona na oddział w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie. Decyzję o momencie kiedy osoba towarzyszącą dołącza do rodzącej podejmuje lekarz.
4. Osoba towarzysząca Rodzącej przy porodzie zobowiązana jest przestrzegać zaleceń personelu medycznego.
5. Osoby będące w kwarantannie lub izolacji nie mogą wchodzić na teren szpitala i tym samym towarzyszyć przy porodzie.
6. Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

UWAGA

Ze względu na wytyczne Konsultanta Krajowego ds. Ginekologii i Położnictwa dot. reżimów sanitarnych do porodów rodzinnych, przygotowaliśmy jedną salę porodową.

Osobom towarzyszącym przy porodzie rodzinnym zabrania się:
1. Opuszczania Pokoju Narodzin przez cały okres pobytu na Trakcie porodowym, w którym odbywa się poród.
2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.
3. Zachowania, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla Rodzącej, swojego i personelu.
4. Niestosownego/agresywnego zachowania wobec personelu medycznego-położna/lekarz.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad Szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny.

Wznowione przyjęcia na Oddział Położniczy

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.