Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uprzejmie informujemy, że podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zamówień realizowanych w trybie ustawowym, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, będzie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oznacza to, że cały proces udzielenia zamówienia prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.