BIP 

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

utworzone przez | 20.05.2020 | bip, bip-archiwum

Przetarg nieograniczony, o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, znak ZP/02/2020

Termin złożenia oferty: 29 maja 2020 r, do godziny 09:00


UWAGA:

  1. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne, zaleca się złożenie oferty 24 godziny przed wyznaczonym terminem, w celu zachowania zasad kwarantanny.
  2. Z uwagi na panującą pandemię Covid-19, Zamawiający nie zaleca osobistej obecności podczas otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w pkt. X.6 SIWZ, na adresy e-mail wskazane w ofertach.

Pliki do pobrania

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
20.05.2020 16:47 szpital 749 KB 447
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.05.2020 16:47 szpital 900 KB 518
zał_4_do SIWZ_wzór_umowy 20.05.2020 16:47 szpital 928 KB 432
Załącznik Nr 1a_do_SIWZ_formularz cenowy 20.05.2020 16:47 szpital 110 KB 561
Załącznik Nr 1a_do_SIWZ_formularz cenowy 20.05.2020 16:47 szpital 2 MB 552
załączniki 1-3 do SIWZ_edytowalne 20.05.2020 16:47 szpital 118 KB 425
Ogłoszenie nr 540091729_zmiana 28.05.2020 00:35 szpital 316 KB 454
zmiana_SIWZ_termin 28.05.2020 00:35 szpital 314 KB 561
wyjaśnienia_treści_SIWZ 28.05.2020 18:55 szpital 459 KB 463
informacja_z_otwarcia_ofert 03.06.2020 17:01 szpital 92 KB 406
informacja_o_wyniku_postepowania 19.06.2020 10:41 szpital 154 KB 424

Redaktor naczelny: Katarzyna Taper
Tel. 58 38-01-661

Szpital Pucki Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Tel. 58 38-00-291
NIP: 5871700418