Pracownia Endoskopii

Rejestracja: 58 690 43 01

Zespół lekarzy:

Poniedziałek: 15.00 – 19.00 dr n. med. Marek Guzek
gastroenterolog

Wtorek: 15.00 – 19.00 dr n. med. Marek Guzek

gastroenterolog

Środa: 08.00 – 12.00 dr n. med. Paweł Wojtkiewicz

gastroenterolog

Czwartek: 08.00 – 13.00 dr n. med. Paweł Wojtkiewicz

gastroenterolog