Poradnia Zdrowia Psychicznego

Rejestracja: 58 690 43 01

Zespół lekarzy:

Wtorek – piątek

lek. Dariusz Juszczak

psychiatra

Bartosz Janowicz

psycholog