Poradnia Rehabilitacyjna

Rejestracja: 58 690 43 01

Zespół lekarzy:

Środa: 10.30 – 15.00 Lek. Szymon Syroczyński

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Czwartek: 13.00 – 18.00 Lek. Szymon Syroczyński

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu