Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja: 58 690 43 01

Zespół lekarzy:

Poniedziałek – piątek

Lek. Aleksandra Topp-Zielińska kardiolog