Poradnia Chorób Wewnętrznych

Rejestracja: 58 690 43 01

Zespół lekarzy:

Środa: 14.00 – 16.00 Lek. Mateusz Gorlikowski

specjalista chorób wewnętrznych