Pediatria

Lekarze Oddziału :

Ordynator Oddziału: lek. med. Specjalista pediatrii Przemysław Krefft

lek. med. Jolanta Przyboś specjalista chorób dziecięcych

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Szymańska

Numery kontaktowe:

Dyżurka lekarska: 583-800-155

Dyżurka pielęgniarska: 583-800-144

Adres e-mail:

OPIS ODDZIAŁU

Oddział Dziecięcy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. jest oddziałem ogólno-pediatrycznym realizującym świadczenia całodobowo zgodnie z kontraktem z NFZ. Dysponujemy 14 łóżkami chorych dla pacjentów w wieku od okresu noworodkowego do 18 roku życia. W strukturze oddziału znajduje się Izba Przyjęć oddziału, w której dokonuje się wstępnej oceny kierowanych chorych celem kwalifikacji do leczenia w oddziale. Zapewniamy możliwość obecności opiekunów podczas hospitalizacji. W sytuacjach klinicznych uniemożliwiających leczenie chorych przekazujemy pacjentów do podmiotów o właściwym profilu działalności zgodnym z rodzajem schorzenia. W oddziale zapewniamy chorym diagnostykę radiologiczną; ultrasonograficzną; endoskopową oraz laboratoryjną w zakresie realizowanym w Szpitalu. Oddział realizuje świadczenia zgodnie z obecną sytuacją epidemiologiczną bez ograniczeń organizacyjnych.

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.