Oddział Chirurgii Ogólnej

 po. Ordynator:

dr n. med. Kamil Bury
specjalista chirurgii ogólnej

 

Zespół lekarzy:

lek. Bartłomiej Staśkiewicz
specjalista chirurgii ogólnej

lek. Krzysztof Orłowski
specjalista chirurgii ogólnej

lek. Magdalena Pawelec

lek. Szymon Syroczyński
koordynator pododdziału ortopedii artroskopowej – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
p.o. kierownik bloku

lek. Sławomir Osiński
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Krystian Wawrukiewicz
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka oddziałowa:

Grażyna Zalewska

Dyżurka pielęgniarska tel. 58 690-43-22

Sekretariat Oddziału  tel. 58 690-43-20

W Oddziale Chirurgii Ogólnej operacyjnie leczeni są Pacjenci w trybie planowym oraz trybie nagłym.

 Chirurgiczne leczenie pacjentów w stanach nagłych odbywa się na podstawie kwalifikacji w warunkach Szpitalnej Izby Przyjęć przez lekarzy pełniących całodobowe dyżury.

Na podstawową działalność Oddziału składają się następujące zadania:

Zabezpieczenie świadczeń chirurgicznych w trybie planowym

W Oddziale wykonywane są procedury zabiegowe obejmujące:

– zabiegi i procedury z Chirurgii Ogólnej, z wyłączeniem procedur Chirurgii Onkologicznej oraz Endokrynologicznej.

– wytworzenia przetok odżywczych sposobem endoskopowym (typu PEG) i operacyjnym.

– zabiegi artoskopii stawu kolanowego oraz barkowego (pełna refundacja NFZ)

– dostęp naczyniowy do dializ

 

Zabezpieczenie usług chirurgicznych w trybie pilnym dla mieszkańców Powiatu Puckiego, obywateli z innych rejonów Polski oraz obcokrajowców i turystów przebywających nad Zatoką Pucką.

Świadczenia te obok typowych zabiegów chirurgii ogólnej uzupełnione są procedurami chirurgii urazowej takimi jak:

 • zaopatrzenie ran, zwichnięć i skręceń stawów,
 • diagnostyka i ewentualne zaopatrzenie złamań kości obwodowych
 • pomoc w przypadkach oparzeń, ukąszeń i infekcji tkanek miękkich.

Ośrodek leczenia przepuklin.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie zespołu podejmujemy się leczenia przypadków przepuklin pachwinowych jak i przepuklin brzusznych i pooperacyjnych. Zespół posiada uznane w świecie osiągnięcia w zakresie leczenia rozległych pooperacyjnych deformacji przedniej ściany jamy brzusznej w tym także zaawansowanych przypadków przepuklin z towarzyszącymi zaburzeniami pasażu jelitowego na skutek zrostów pooperacyjnych.

Oferujemy pełen zakres zabiegów od klasycznych technik otwartych do zaawansowanych technik hybrydowych z użyciem laparoskopii i metod z przesunięciami płatów skórnych, powięziowych i mięśniowych.

Poza działalnością leczniczą Oddział prowadzi również działalność edukacyjną i naukową.

 

Na terenie Oddziału prowadzone są kursy w zakresie stosowania nowoczesnych metod operacyjnych w leczeniu przepuklin dla chirurgów z terenu całej Polski. W ramach tych kursów prowadzone jest nauczanie dotyczące technik operacyjnych, ale również stosowania nowoczesnych implantów. Kursy te odbywają się w systemie małych grup, jak i w ramach indywidualnych staży dla chirurgów.

W ramach szkolenia Oddział współpracuje z Europejskim Towarzystwem Przepuklinowym, Niemieckim Towarzystwem Przepuklinowym i wiodącymi korporacjami produkującymi implanty powłok brzusznych (tzw. siatki przepuklinowe).

Oddział prowadzi także badania dotyczące poprawy jakości świadczeń w leczeniu przepuklin poprzez udoskonalanie technik operacyjnych, przed i pooperacyjnej opieki nad chorym oraz zastosowanie nowoczesnych implantów w procedurach operacyjnych. 

ZALECENIA DLA PACJENTA, KTÓRY ZGŁASZA SIĘ NA KWALIFIKACJĘ
LUB PLANOWY ZABIEG

Kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych:
 • Zgodnie z wymogami NFZ, pacjent podczas kwalifikacji do zabiegu powinien posiadać skierowanie do Szpitala wystawione przez lekarza rodzinnego, które pozostaje w szpitalu na czas oczekiwania na zabieg
 • Kwalifikacje chorych odbywają się na podstawie badaniai rozmowy z chorym we wtorki od 9:00 do 11:00, z tego powodu konieczne jest, aby chory obecny był na kwalifikacji osobiście.

Wymagamy na kwalifikacji posiadanie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań obrazowych (dokumentację badań RTG, TK czy MRI), poprzednich pobytów w szpitalu lub historii leczenia ambulatoryjnego i przyjmowanych leków.

Zapisy na kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych pod numerem telefonu: 58 380 12 11

 

Kwalifikacje do zabiegów artroskopii
 • Kwalifikacje do zabiegów artroskopowych odbywają się w Poradni Ortopedycznej w środy, w godzinach 11.00 -13.00 oraz w piątki, w godzinach 8.00-12.00.
 • Kwalifikacje do zabiegów przeprowadza lek. med. Szymon Syroczyński.

Po otrzymaniu skierowania do Poradni Ortopedycznej od lekarza Rodzinnego należy się zarejestrować na wizytę.

Telefon do rejestracji 58 690-43-01

Przyjęcia planowe
 • Przyjęcia do zabiegów planowych odbywają się od godziny 11:00 do godziny 13:00 w Izbie Przyjęć.
 • Pacjent zgłaszający się do Szpitala na zabieg planowany powinien wziąć ze sobą:

– posiadane wyniki badań 

– opisy konsultacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta (odbytych przed przyjęciem do Oddziału Chirurgii)

– karty informacyjne z przebytych hospitalizacji i zabiegach operacyjnych, informacje o lekach, które Pacjent przyjmuje na stałe. 

Szczepienia przeciw żółtaczce zakaźnej typu B nie są wymagane. Pacjent powinien jednak rozważyć ich wykonanie we własnym zakresie, jeśli nie był poddawany szczepieniu w poprzednich latach.

Pacjent powinien wiedzieć o:

 •  zaprzestaniu, jeśli to możliwe na 10 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym), przyjmowania leków typu: Acard, Polocard, Polopiryna; lub zmniejszeniu dawki tych leków np. Acard z 150 na 75 mg/dziennie),
 • przyjmowaniu, jeśli jest to konieczne (po uprzedniej konsultacji z lekarzem rodzinnym), leków przeciwkrzepliwych w postaci zastrzyków podskórnych (Fraxiparine, Fragmin, Clexane) jako zamienników pochodnych acenokumarolu (np. Sintrom),
 • zaprzestaniu, na 14 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym), przyjmowania (lub zamianie na inne) leków typu: Ticlo, Aclotin, Ifadipin, Clopidogrel, Sintrom, Synocumar.