Izba Przyjęć

Ordynator:

Dr n. med. Andrzej Lehmann, specjalista chirurgii ogólnej

dr n. med. Andrzej Lehmann
specjalista chirurgii ogólnej

 

Zespół lekarzy:

dr n.med. Kamil Bury
specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Marcin Kuriata
specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Szymon Syroczyński
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. med. Sławomir Osiński
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka oddziałowa:

Grażyna Zalewska

Dyżurka pielęgniarska tel. 583 801 183

Sekretariat Oddziału  tel. 583 801 211

W Oddziale Chirurgii Ogólnej operacyjnie leczeni są Pacjenci w trybie planowym oraz trybie nagłym.

 Chirurgiczne leczenie pacjentów w stanach nagłych odbywa się na podstawie kwalifikacji w warunkach Szpitalnej Izby Przyjęć przez lekarzy pełniących całodobowe dyżury.

Na podstawową działalność Oddziału składają się następujące zadania:

Zabezpieczenie świadczeń chirurgicznych w trybie planowym dla mieszkańców Powiatu Puckiego

W Oddziale wykonywane są procedury zabiegowe obejmujące:

– zabiegi i procedury z Chirurgii Ogólnej, z wyłączeniem procedur Chirurgii Onkologicznej oraz Endokrynologicznej.

– wytworzenia przetok odżywczych sposobem endoskopowym (typu PEG) i operacyjnym.

– zabiegi artoskopii stawu kolanowego oraz barkowego (pełna refundacja NFZ)

– dostęp naczyniowy do dializ

 

Zabezpieczenie usług chirurgicznych w trybie pilnym (tzw. „ostry dyżur”) dla mieszkańców Powiatu Puckiego, obywateli z innych rejonów Polski oraz obcokrajowców i turystów przebywających nad Zatoką Pucką.

Świadczenia te obok typowych zabiegów chirurgii ogólnej uzupełnione są procedurami chirurgii urazowej takimi jak:

 • zaopatrzenie ran, zwichnięć i skręceń stawów,
 • diagnostyka i ewentualne zaopatrzenie złamań kości obwodowych
 • pomoc w przypadkach oparzeń, ukąszeń i infekcji tkanek miękkich.

Ośrodek leczenia przepuklin.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie zespołu podejmujemy się leczenia przypadków przepuklin pachwinowych jak i przepuklin brzusznych i pooperacyjnych. Zespół posiada uznane w świecie osiągnięcia w zakresie leczenia rozległych pooperacyjnych deformacji przedniej ściany jamy brzusznej w tym także zaawansowanych przypadków przepuklin z towarzyszącymi zaburzeniami pasażu jelitowego na skutek zrostów pooperacyjnych.

Oferujemy pełen zakres zabiegów od klasycznych technik otwartych do zaawansowanych technik hybrydowych z użyciem laparoskopii i metod z przesunięciami płatów skórnych, powięziowych i mięśniowych.

Poza działalnością leczniczą Oddział prowadzi również działalność edukacyjną i naukową.

 

Na terenie Oddziału prowadzone są kursy w zakresie stosowania nowoczesnych metod operacyjnych w leczeniu przepuklin dla chirurgów z terenu całej Polski. W ramach tych kursów prowadzone jest nauczanie dotyczące technik operacyjnych, ale również stosowania nowoczesnych implantów. Kursy te odbywają się w systemie małych grup, jak i w ramach indywidualnych staży dla chirurgów.

W ramach szkolenia Oddział współpracuje z Europejskim Towarzystwem Przepuklinowym, Niemieckim Towarzystwem Przepuklinowym i wiodącymi korporacjami produkującymi implanty powłok brzusznych (tzw. siatki przepuklinowe).

Oddział prowadzi także badania naukowe dotyczące poprawy jakości świadczeń w leczeniu przepuklin poprzez udoskonalanie technik operacyjnych, przed i pooperacyjnej opieki nad chorym oraz zastosowanie nowoczesnych implantów w procedurach operacyjnych. 

ZALECENIA DLA PACJENTA, KTÓRY ZGŁASZA SIĘ NA KWALIFIKACJĘ
LUB PLANOWY ZABIEG

Kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych:
 • Zgodnie z wymogami NFZ, pacjent podczas kwalifikacji do zabiegu powinien posiadać skierowanie do Szpitala wystawione przez lekarza rodzinnego, które pozostaje w szpitalu na czas oczekiwania na zabieg
 • Kwalifikacje chorych odbywają się na podstawie badaniai rozmowy z chorym we wtorki od 9:00 do 11:00, z tego powodu konieczne jest, aby chory obecny był na kwalifikacji osobiście.

Wymagamy na kwalifikacji posiadanie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań obrazowych (dokumentację badań RTG, TK czy MRI), poprzednich pobytów w szpitalu lub historii leczenia ambulatoryjnego i przyjmowanych leków.

Zapisy na kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych pod numerem telefonu: 58 380 12 11

 

Kwalifikacje do zabiegów artroskopii
 • Kwalifikacje do zabiegów artroskopowych odbywają się w Poradni Ortopedycznej w środy, w godzinach 11.00 -13.00 oraz w piątki, w godzinach 8.00-12.00.
 • Kwalifikacje do zabiegów przeprowadza lek. med. Szymon Syroczyński.

Po otrzymaniu skierowania do Poradni Ortopedycznej od lekarza Rodzinnego należy się zarejestrować na wizytę.

Telefon do rejestracji 58 380 06 63

Przyjęcia planowe
 • Przyjęcia do zabiegów planowych odbywają się od godziny 11:00 do godziny 13:00 w Izbie Przyjęć.
 • Pacjent zgłaszający się do Szpitala na zabieg planowany powinien wziąć ze sobą:

– posiadane wyniki badań (w tym konieczne: oznaczenie grupy krwi, morfologia, wskaźnik protrombinowy – INR, APPT)

– opisy konsultacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta (odbytych przed przyjęciem do Oddziału Chirurgii)

– karty informacyjne z przebytych hospitalizacji i zabiegach operacyjnych, informacje o lekach, które Pacjent przyjmuje na stałe. 

Szczepienia przeciw żółtaczce zakaźnej typu B nie są wymagane. Pacjent powinien jednak rozważyć ich wykonanie we własnym zakresie, jeśli nie był poddawany szczepieniu w poprzednich latach.

Pacjent powinien wiedzieć o:

 •  zaprzestaniu, jeśli to możliwe na 10 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym), przyjmowania leków typu: Acard, Polocard, Polopiryna; lub zmniejszeniu dawki tych leków np. Acard z 150 na 75 mg/dziennie),
 • przyjmowaniu, jeśli jest to konieczne (po uprzedniej konsultacji z lekarzem rodzinnym), leków przeciwkrzepliwych w postaci zastrzyków podskórnych (Fraxiparine, Fragmin, Clexane) jako zamienników pochodnych acenokumarolu (np. Sintrom),
 • zaprzestaniu, na 14 dni przed planowanym zabiegiem (po konsultacji z lekarzem prowadzącym), przyjmowania (lub zamianie na inne) leków typu: Ticlo, Aclotin, Ifadipin, Clopidogrel, Sintrom, Synocumar.