Informacja o udzieleniu zamówienia

Na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zawarciu umowy o wykonanie zamówienia (dostawa myjni endoskopowej). Umowa zawarta została w dniu 23.06.2020 r. z firmą Endoelektronik Sp. z o.o. Sp.K., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów. Wartość umowy 56.548,80 zł.

Zakup zrealizowany na podstawie art. 6.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.