Informacja o udzieleniu zamówienia

Na podstawie art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zawarciu umowy o wykonanie zamówienia (zakup lamp bakteriobójczych). Umowa zawarta została w dniu 16.06.2020 r. z firmą MERAZET S.A., ul. J.Krauthofera 36, 60-203 Poznań. Wartość umowy 2.453,86 zł.

Zakup zrealizowany na podstawie art. 6.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

KONTAKT

Sekretariat Szpitala Puckiego nie udziela informacji o wolnych terminach, kolejkach oczekujących oraz o stanie zdrowia pacjentów.

TELEFONY

Informujemy, że rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.