Lekarz chirurg 

Opis stanowiska: kwalifikowaniu chorych do przyjęcia na oddział,przeprowadzanie zabiegów operacyjnych,leczeniu oraz sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziału chirurgii ogólnej, i udzielaniu pomocy medycznej pacjentom  Izby...

Pielęgniarka

Opis stanowiska: opieka pielęgniarska nad pacjentami oddziałów Szpitala oraz w Izbie przyjęć szpitala;prowadzenie dokumentacji medycznej. Wymagania: wykształcenie kierunkowe;prawo wykonywania zawodu;umiejętności analityczne;gotowość do pracy...

Lekarz chirurg

Opis stanowiska: kwalifikowaniu chorych do przyjęcia na oddział,przeprowadzanie zabiegów operacyjnych,leczeniu oraz sprawowaniu opieki nad pacjentami oddziału chirurgii ogólnej, i udzielaniu pomocy medycznej pacjentom  Izby...

Kierownik laboratorium

Opis stanowiska: organizacja pracy pracowni,zarządzanie zespołem diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej,zapewnienie terminowego wykonania badań oraz dostarczenia prawidłowego i kompletnego wyniku zleceniodawcy,autoryzacja...

Fizjoterapeuta

Opis stanowiska: planowanie i wykonywanie zabiegów w zakresie fizjoterapii zgodnie z obowiązującymi przepisami,obsługa urządzeń służących do wykonywania zabiegów zgodnie z ich przeznaczeniemprowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej...

Diagnosta laboratoryjny

Opis stanowiska: wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;autoryzacja badań;obsługa aparatury medycznej;obsługa pacjentów;prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej. Wymagania: wykształcenie kierunkowe;prawo wykonywania zawodu lub w trakcie zdobywania...