BIP – Zamówienia Publiczne

ZP/04/2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na dostawę aparatury RTG Projekt...

czytaj dalej

ZP/12/2020 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych i artroskopowych z pełnym osprzętem.

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych i artroskopowych z pełnym osprzętem,...

czytaj dalej

Redaktor naczelny: Katarzyna Taper
Tel. 58 38-01-661

Szpital Pucki Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Tel. 58 38-00-291
NIP: 5871700418

ZMIEŃ ROZMIAR FONTÓW
ZMIEŃ KONTRAST