BIP – Archiwum

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

Przetarg nieograniczony, o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania...

read more

Redaktor naczelny: Katarzyna Taper
Tel. 58 38-01-661

Szpital Pucki Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Tel. 58 38-00-291
NIP: 5871700418

ZMIEŃ ROZMIAR FONTÓW
ZMIEŃ KONTRAST