BIP – Archiwum

ZP/12/2020 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych i artroskopowych z pełnym osprzętem.

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na dostawę toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych i artroskopowych z pełnym osprzętem,...

czytaj dalej

ZP/10/2020 – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawa sprzętu jednorazowego do artroskopii stawów barkowych i kolanowych

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawa sprzętu jednorazowego do artroskopii stawów barkowych i kolanowych,...

czytaj dalej

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania parametrów immunochemicznych oraz parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

Przetarg nieograniczony, o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania...

czytaj dalej

Redaktor naczelny: Katarzyna Taper
Tel. 58 38-01-661

Szpital Pucki Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 13 A
84-100 Puck
Tel. 58 38-00-291
NIP: 5871700418