ZP/11/2020 – Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na sukcesywną dostawę gazów medycznych wraz dzierżawą butli, łącznie z posadowieniem i dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen o pojemności 3300 litrów wraz z parownicami oraz wykonaniem przyłączenia do istniejącej instalacji przyszpitalnej.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę gazów medycznych wraz dzierżawą butli,...
Wstrzymana praca Laboratorium.

Wstrzymana praca Laboratorium.

Szanowni Państwo,  w związku ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 wśród personelu LABORATORIUM SZPITALA PUCKIEGO, od 5 października 2020r. (!) wstrzymana zostanie praca laboratorium. Wstrzymana praca laboratorium Szpitala Puckiego
ZMIEŃ ROZMIAR FONTÓW
ZMIEŃ KONTRAST